KÜLTÜREL VE SOSYAL HEDEFLERİMİZ

                    Birer kıvılcım olarak aldığımız gençleri geleceğimizi aydınlatacak meşaleler olarak mezun etmek şüphesiz en büyük gurur kaynağımız olacaktır. Zira öğrencilerimizin kültürel olarak dolu bireyler olması eğitim modelimizin temel taşlarından biridir. Bu bağlamda kitap okuyan, araştıran, müzikten ve sanattan anlayan, felsefi konularda akıl yürütebilen, medenice tartışabilen ve dinleyebilen, dürüst, açık sözlü, öz güveni yüksek, toplumun problemlerine kayıtsız kalmayan ve çözüm bulmak için çabalayan, doğayı ve hayvanları da en az insanlar kadar seven nesillerin yetiştiğine hep birlikte tanık olacağız.

 

AKADEMİK HEDEFLERİMİZ

             AKADEMİA öğrencileri öncelikle bilgi olarak donanımlı olmalıdır. Öğrendiği bilginin neden ve nasıllarını sorgulayabilen, günlük hayatta ise bunları pratiğe dökebilen öğrenciler hedefliyoruz. Ezberci zihniyeti reddeden nesilleri yetiştirirken ülkemizin bir gerçeği olan sınav sisteminde de üstün başarı gösterebilecekleri birikim ve tecrübelerimizi onlarla paylaşıyoruz. Biliyoruz ki, “Öğrenmeyi Öğrenmiş” bireyler sadece çoktan seçmeli sınavlarda değil, hayatın her aşamasında başarılı olacaklardır.